Sve je to muzika

Komadić sna na usnama

i jasno vidljiv šav,

nad kapcima oluja

što stvara zaborav.

 

U oku plavo da plavlje ne moze biti,

u ruci reč i poljubac

što se pokušavaju skriti.

 

Sasvim jako, sasvim glasno

u srcu zuta muzika što svira,

i samo teče,

i neće tiho, i ne da mira.

 

Ruka što drhti od ushićenja,

malo po malo, kao njedra,

kao što drhti duša njena.

 

I onda mir nastane, i muk,

i ravno, sve je sasvim ravno,

tišinu razbija samo otkucaja srca zvuk.

 

 

Sve je to muzika