pedeseti post i neki novi stihovi

Ruzan san.

Trzaj.

Tama koja guta svaku nadu.

Poguzvana postelja i prazno mesto kraj mene.

Vostani mesec se smeje podrugljivo.

Ckilji kroz roletne.

Ruga se.

Nagomilane misli na jastuku.

Jedno pitanje.

Gde si?

Advertisements
pedeseti post i neki novi stihovi